سفارش تبلیغ
صبا
دلها را هوایى است و روى آوردنى و پشت کردنى ، پس دلها را آنگاه به کار گیرید که خواهان است و روى در کار ، چه دل اگر به ناخواه به کارى وادار شود ، کور گردد . [نهج البلاغه]
 
جمعه 97 فروردین 31 , ساعت 8:49 صبح
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
پنج شنبه 97 فروردین 30 , ساعت 6:28 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
دوشنبه 97 فروردین 27 , ساعت 8:17 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
دوشنبه 97 فروردین 27 , ساعت 8:8 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
دوشنبه 97 فروردین 27 , ساعت 7:50 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
دوشنبه 97 فروردین 27 , ساعت 6:41 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
دوشنبه 97 فروردین 27 , ساعت 5:48 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
دوشنبه 97 فروردین 27 , ساعت 5:23 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
دوشنبه 97 فروردین 27 , ساعت 12:49 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 97 فروردین 26 , ساعت 8:29 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ