سفارش تبلیغ
صبا
بهترینِ برادران، کسی است که در به جای آوردن خیرْ برترین یاور، در نیکیْ عامل ترین و نسبت به مصاحبانْ ملایم ترینِ ایشان است . [امام علی علیه السلام]
 
یکشنبه 96 آبان 28 , ساعت 11:13 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 96 آبان 28 , ساعت 10:40 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 96 آبان 28 , ساعت 10:27 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 96 آبان 28 , ساعت 9:16 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 96 آبان 28 , ساعت 8:11 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 96 آبان 28 , ساعت 7:13 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 96 آبان 28 , ساعت 5:24 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 96 آبان 28 , ساعت 10:18 صبح
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
شنبه 96 آبان 27 , ساعت 10:54 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
شنبه 96 آبان 27 , ساعت 9:31 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ